Işleýän wagtymyz

Duş - Anna, 8:30 - 18:00

Habarlaşyň

+993 12 575290

Image

Hoş Geldiňiz

15 Ýyllyk Tejribe

Zemmer hojalyk jemgyýeti 2006-njy ýylda Aşgabatda esaslandyryldy. Hojalyk Jemgyýetimiz daşary ýurtly kompaniýalaryň wekiliçiligini alyp barmak bilen gurluşyk materiallary pudagynda önümçilik işi bilen hem meşgullanýar. Hojalyk jemgyýetimiz Aşgabat şäheriniň sebtindäki senagatçylar zolagynda ýerleşýar.

Ussat düzüme eýe bolan ZemmerGroup'da her bölümüň haryt we sistemalaryna degişli telekeçilik we tehniki tälimlerini tamamlan hünarmenleri müşderilere gerekli kömek hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. ZemmerGroup hojalyk jemgyýetiniň çaginde satylan harytlaryň hersiniň degişli bolan abatlaýyş bölümüminde bejergi we kalibrasiýa hyzmatlary bar.

109

USSAT HÜNÄRMENLER

485

DOWAMLY ALYJYLAR

169

TAMAMLANAN TASLAMALAR

89

DOWAM EDÝÄN TASLAMALAR