Biziň Harytlarymyz

Dere Taban

WD-AK-111-sopolimer akrilat dispersiýanyň esasynda potolok boýagy hökmünde ulanylyp bilinjek içerki diwar boýagy.

Dere Gruntlama

WD-AK-111-sopolimer akrilat dispersiýanyň esasynda örtüji boýag gruntlamasy.

Dere Tekstura

WD-AK-111s -sopolimer akrilat dispersiýanyň esasynda daşarky diwarlar üçin sudurly goraýjy boýag örtügi.

Gutun Plastik

Suw we akril - kopolimer esasly içerki diwar boýagy.

Gutun Akril

Suw we akril - kopolimer esasly daşarki diwar boýagy.

Gutun Taban

Suw we akril - kopolimer esasly potolok boýagy hökmünde ulanylyp bilinjek içerki diwar boýagy.