• Ählisi
  • Mabo
  • Dere
  • Gutun
  • Reňk berijiler

“Dere”- Plastik

Içki diwarlary boýamak üçin niýetlenen deşişlilikde hili ýokarlandyrylan suw-dispersiýon boýag.

“Dere”- Akril

Suwag, alçy we beton diwar üstlere goraýjy we bezeg örtügi hökmünde ulanylýar. Daşarky we içerki işlerde ulanylyp bilner.

“Dere”- Gruntlama 20kg

Suwag, beton we her dürli görnüşli diwar üstlere ilkinji örtügi hökmünde ulanylýar. Daşarky we içerki işlerde ulanylyp bilner.

“Dere”-Tekstura 20kg

Diwar üstlere goraýjy we bezeg örtügi hökmünde ulanylýar. Boýagy daşky işlerde südürli örtük üçin ulanylyp bilner. Ol hiliniň ýokarlygy bilen size uzak wagtlap hyzmat eder.

“Dere”-Taban 20kg

Suwag, beton we her dürli potolok hem-de diwar ýüzlere goraýjy we bezeg örtügi hökmünde ulanylýar. Diňe içerki işlerde ulanylyp bilner.

“Dere”-Içki Silikonly 20kg

Diňe içerki işlerde ulanylyp bilner. Onuň düzüminde silikon we beýleki ýumşadyjy, berkidiji goşundylar jaýrylmalar döräýende-de ol az kem sünüp, jaýrylmalary ýygnap biler.

“Dere”- içki

Suwag, alçy we beton diwar üstlere goraýjy we bezeg örtügi hökmünde ulanylýar. “Dere” boýagy diňe içerki işlerde ulanmagy maslahat berilýär.