Işleýan wagtymyz

Duş - Şen, 8:30 - 18:00

Jaň ediň

+993 12 575290

Zemmer

Biziň Taslamalarymyz

  • All
  • Sere
  • Degre
  • Leica
Image

Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda geodeziýa degişli ugurlardan bilim alýan talyplary, bu ugurda öňde baryjy tehnologiýalar bilen habardar etmekde öz goşandymyzy goşýarys.

Bilim Ulgamynda Goşantlarymyz
+
Image

Türkmenistanyň daşary işler ministerliginiň binasynyň özboluşly şekilini ýerinde gurmakda amal edilen inžener çözgütlerini şeýlede binanyň dowamly monitor edilmeginde Leica Geosystems-iň öňde baryjy enjamlary we çözgütleri öz goşandyny goşýar.

Türkmenistanyň daşary işler ministerliginiň binasy
+
Image

Aşgabadyň halkara aeroportynyň çylşyrymly daşky şekilini ýerine geçirmek inženerler üçin töwekgelçilikli ýumuşdy. Leicanyň Lazer skannerleriniň kömegi bilen bu iş tiz we ýokary hilli tamamlanyldy.

Aşgabat Halkara Aeroporty
+