Ulanyş usuly
Ýelimiň taýýarlanylşy
Ýelmeniş usuly

Ýelimlenjek ýeriň taýarlanylşy. Kafeliň ýa-da beýleki materiýalyň ýelimlenjek ýeri mäkäm, arassa we tekiz bolmaly. Tozan ýa-da her hili kir(ýag,renk we ş.m.)bolan ýagdaýynda ýelimlenjek ýer hokman arassalanmaly hem-de +23C-dan ýokary tempraturada suw bilen öllenmeli.