Ulanyş usuly

Bir kilogram gury garyndy üçin 290-320 ml gatnaşykdaky ölçeglerde suwy ölçäň we garyşdyrmak üçin niýetlenen arassa gaba guýuň. Soňra SEREFUGA serişdesini tokga tutdurman suwda garyň. Garyndy suwda doly eränden soň ulanylmaga taýýar.

Dolduruljak boşluklary arassalaň we çyg gubka bilen süpüriň. Indi taýýarlanan garyndy bilen boşluklar doldurylyp bilner.